Etki yaratma zamanı!

Pandemi ile birlikte konuşulmaya başlanan reset ekonomisi kavramı ile markalardan beklenen toplumsal rolün değiştiğini de uzun zamandır konuşuyoruz. Türkiye gibi ağırlığı pazarlama deneyimi az olan ya da olmayan markalara sahip bir ekonomi için 2022’in kelimesini biz de seçelim istedik: Etki

Halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığım dönemde marka yöneticilerinden en çok duyduğum soru, ‘bunun etkisi ne olacak’ idi. Gazete tiraj sayıları ve sütün santim bilgileri verilse de, özellikle halkla ilişkilerin tutundurma faliyeti olarak sayısallaştıralbilirliği pazarlama uzmanları gözünde genellikle müphem kaldı.

Kariyerimde dijital iletişim öne çıktığında, bu genç pazarlama iletişimi disiplininde en çok sevdiğim sayısallaştırlabilir yapısıydı.

Yeni çağın, iş dünyasından talep ettiği her şey, dijital iletişimde somut bir karşılığa sahipti. Sayısallaştırabilmek, ölçümlemek, uzun dönemli ve kısa dönemli planlamalar yapmak.

Çok açık ki markalar -eğer ki uzun dönemli yaşamak istiyorlarsa-, sadece sayısallaştırılabilir hedefleme yapabilmek değil, segmentasyona uygun ölçümleme, geri bildirim alışkanlığı, esnek, hiyerarşik olmayan ve açık iletişime dayalı bir çalışma ortamı yaratmak zorunda.

Buradaki kritik nokta markaların artık kenara çekilemeyeceği, sadece işimi yaparım ürünümü satarım diyemeyeceğinin altının çizilmesi. Markaların kerhen yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinden bahsetmiyorum. Markanın yarattığı değerlerin toplumun değerleri ile birleştirilmesi, toplumsal kimliğin markaların ayrılmaz bir parçası olmasından, marka DNAsına işlemesinden bahsediyorum.

Etki yaratmayan markalar yokolmaya mahkum. Bu etkisini ölçmeyen, ölçümünü ortak bir vizyonunu ve geleceğin parçası yapmayan markalar konuşmayan markalar olacak, ve konuşmayan markaların iletişim çağında işi gerçekten zor .

İçinde bulunduğumuz zamanın zor. İnsani olarak yoruluyoruz, güvenlik endişemizin yükseldiği bir dönem, doğru.

Tam da bu nedenle  yeni çağın iş dünyasından  ne beklediğini tekrar sorma zamanı. Taşları eteğimizden döküp, nasıl etki yaratırım ve bu etkiyi nasıl iletişiminin ana parçası yaparım diye sorma zamanı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top