Uzaktan Çalışmak Mı, Ofislere Dönmek Mi?

Uzaktan çalışma zorunluluğu pandemi ile birlikte hayatımızın bir parçası olmuştu. Çalışanların bir kısmı bu duruma çok rahat adapte olabildi ve özellikle İstanbul gibi trafikte saatlerin harcandığı yerlerde yaşayanlar, evden çalıştıklarında işlerine çok rahat konsantre olabildiklerini belirttiler. Kimileri ise doğru motivasyonu ofis ortamında bulabildiği için uzaktan çalışmanın hiç verimli olamadığı görüşündeydi.

Ofis masalarını yeniden çalışanlarıyla dolu görmek isteyen işverenler oldukça heyecanlı olsalar da uzaktan çalışmanın artık bir seçenek olduğunu kanıksayan çalışanlarla karşı karşıya kalacaklar.

Bir iş listeleme platformu olan Flexjobs tarafından yapılan ankete göre, çalışanların neredeyse %60’ı ofise dönmek zorunda kaldıklarında işlerini bırakacaklarını söylüyor ve üçte birinden fazlası kalıcı olarak evden çalışmak istiyor. Çalışanların sadece %2’si tam zamanlı olarak ofise dönmek istiyor.

İşverenler, aşılama oranları arttıkça ve insanlar COVID öncesi rutinlere dönmeye başladıkça eski çalışma şartlarının geçerli olmayabileceğinin farkındalar. İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ne göre, işverenlerin yüzde altmış sekizi haftada en az üç gün çalışanların ofiste olmasını istiyor. Fakat bu durumu sadece geleneksel bir çalışma anlayışıyla bağdaştırmak da büyük bir hata olacaktır.

İş yerindeki sosyalleşmenin ve birlikte çalışan insanların birbirleriyle yüz yüze olmalarının işlerine pozitif bir etki sağladığı gerçeğini görmezden gelmemek gerekiyor. Bununla birlikte uzaktan çalışmada ise trafik, kalabalık, işe yetişme stresi, dışarıda yemek yeme sıkıntıları vb pek çok negatif etkiden uzakta, ev konforunda olmanın avantajlarını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Uzaktan çalışanlarla ilgili bir Harvard Business School araştırmasına göre de çalışanların;

  • %27’si tam zamanlı olarak uzaktan çalışmayı umut ediyor
  • %61’i haftada 2-3 gün evden çalışmak istiyor
  • %18’i tam zamanlı olarak ofise geri dönmek istiyor.

24 Saatte İş web sitesinin Türkiye’de yaptığı anketle ilgili de ilginç veriler söz konusu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların;

  • %75’i hibrit çalışmadan memnun.
  • % 56’sı ofiste, % 44’ü evden çalışır durumda.
  • Çalışma ortamı tercihi olarak sorulan “Ev mi ofis mi” sorusuna ankete katılanların % 45’i “ev” derken, % 55’i “ofis” cevabını verdi.
  • Ancak soruya esnek çalışma da girince yanıtlar değişti. Çalışanlar sadece ev ya da ofiste çalışmak yerine esnek çalışmayı istediklerini belirtti.
  • Katılımcıların % 67’si ensek çalışma modelini tercih edeceklerini belirtirken, % 33’ü sadece ev ya da sadece ofis yanıtını verdi.

Özetleyecek olursak; İşverenlerin pandemi sonrasında ofise dönecek olan çalışanların ne istediklerini bildiklerini varsaymaları büyük hata olacaktır. Anketler ve araştırmalar, pandemi sırasında edinilen yeni alışkanlıkların, normların ve değerlerin COVID sonrası işyeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam edeceğini gösteriyor. Esas olarak biraz uzaktaktan, biraz ofisten olacak şekilde hibrit bir çalışma modelinin en verimli çalışma modeli olacağı düşünülüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top