Deneyimsel Pazarlama

Çeşitliliğin ve buna bağlı olarak rekabetin artmasıyla markaların müşterilerin zihinlerinde özel bir yer edinmeleri daha zor bir hal aldı. Bu kadar çeşitliliğin içinde hatırlanabilir olmak, markalar için eskisinden çok daha önemli bir unsur oldu. Ürünü detaylıca araştırma ve diğer markaların ürünleriyle karşılaştırma imkanları müşterilerin bir ürünü satın alıp almamasında, eskiye …

Dezenformasyon nasıl önlenecek?

“Dezenformasyon nedir” sorusunun yanıtını aradığımızda, ilk olarak TDK’nin sözlüğünde “bilgi çarpıtma” tanımını görüyoruz. Hâlbu ki mesele bu kadar basit değil. Yanlış bilginin nasıl yayıldığına ilişkin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan ve Science Dergisi’nde yayınlanan yeni araştırma, yanlış bilgi içeren tweetlerin insanlara doğru bilgi içeren tweetlerden altı kat daha hızlı …

Yıkıcı İnovasyon

1990’lı yılların yarısında Clayton Christensen tarafından ünlenen yıkıcı inovasyon, uygulamada stratejik öneme sahip teknolojik bir yenilik türüdür. Yeni pazarlar bulma veya geliştirmenin, işlevsel yenilikler sunmanın yanı sıra, mevcut pazar bağlantılarını yıkma gerçeğinden hareket eder. “Yıkıcı inovasyon” ilk olarak olumsuz bir kavram gibi anlaşılsa da bu inovasyon türü şirketlerin, markaların başarısını …

Madalyonun Karanlık Yüzü: İptal Kültürü

Son günlerde sosyal medyada sıklıkla duyduğumuz bu terimi gelin birlikte irdeleyelim. İptal kültürünün başka isimleri de var: kimlik siyaseti, linç, eleştirel ırk kuramı veya bazı Afrikalı-Amerikalı aktivistlerin tercih ettiği gibi woke. İptal kültürü, tanınmış kişi ya da kurumların toplumun bir kısmı tarafından kabul görmeyen davranışları sebebiyle sosyal medya platformları üzerinden …

Back to Top